სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორი 2019 წლის ბიუროკრატიული ხარჯების შესახებ მონაცემებს აქვეყნებს. გამოქვეყნებული შედეგების მიხედვით, 2019 წელს წინა წლებთან შედარებით, ბიუროკრატიული ხარჯები გაზრდილია სხვადასხვა მიმართულებით.

უფრო ზუსტად, გაზრდილია ჯამური შრომის ანაზღაურების ხარჯი, ასევე თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატის ხარჯები. ასევე მომატებულია შტატგარეშეთა შრომის ანაზღუარებისა და მივლინების ხარჯები.